Chuyển đến nội dung chính
Logo Boeun Sangmu (w)
Boeun Sangmu (w)
Logo Gyeongju FC (w)
Gyeongju FC (w)
Logo Suwon FMC (w)
Suwon FMC (w)
Kết thúc
1 - 0
Logo Boeun Sangmu (w)
Boeun Sangmu (w)
Logo Seoul Amazones (w)
Seoul Amazones (w)
Kết thúc
2 - 2
Logo Sejong Gumi Sportstoto (w)
Sejong Gumi Sportstoto (w)
Logo Hyundai Steel Red Angels (w)
Hyundai Steel Red Angels (w)
Kết thúc
2 - 2
Logo KSPO FC (w)
KSPO FC (w)
Logo Gyeongju FC (w)
Gyeongju FC (w)
Kết thúc
2 - 0
Logo Changnyeong (w)
Changnyeong (w)
Logo Sejong Gumi Sportstoto (w)
Sejong Gumi Sportstoto (w)
Kết thúc
2 - 1
Logo KSPO FC (w)
KSPO FC (w)
Logo Hyundai Steel Red Angels (w)
Hyundai Steel Red Angels (w)
Kết thúc
0 - 0
Logo Boeun Sangmu (w)
Boeun Sangmu (w)
Logo Gyeongju FC (w)
Gyeongju FC (w)
Kết thúc
1 - 1
Logo Seoul Amazones (w)
Seoul Amazones (w)
Logo Changnyeong (w)
Changnyeong (w)
Kết thúc
2 - 2
Logo Suwon FMC (w)
Suwon FMC (w)
Logo Hyundai Steel Red Angels (w)
Hyundai Steel Red Angels (w)
Kết thúc
1 - 0
Logo Changnyeong (w)
Changnyeong (w)